تریکو بافی

فیلتر

IMG_20210701_090744_760

بیضی 12*20 سانت, بیضی 15*25 سانت, بیضی 20*40 سانت, بیضی 30*18 سانت, قلب 10 سانت, قلب 15 سانت, قلب 20 سانت, کریر 30*60 سانت, گرد 10سانت, گرد 12سانت, گرد 15سانت, گرد 20سانت, گرد 25سانت, گرد 40سانت, گرد 8سانت, گرد30 سانت, گرد35 سانت, مربع 10 سانت, مربع 12 سانت, مربع 15 سانت, مربع 20 سانت, مربع 25 سانت, مربع 30 سانت, مربع 35 سانت, مربع 40 سانت, مستطیل 12*20 سانت, مستطیل 15*25 سانت, مستطیل 30*18 سانت, نیم دایره شفاف 15 سانت, نیم دایره شفاف 20 سانت

کفی پلکسی

80,000 ریال1,000,000 ریال

کفی قلب چوبی

30,000 ریال140,000 ریال
coasters3

Coffee, TEA, آدم برفی, بابانوئل, بالرین, پاپیون, فرشته, فنجان, کاج کریسمس, لبخند, لبخند چشم قلبی

O15-25

15×7, 20×12, 25×15, 40×20

کفی بیضی چوبی

20,000 ریال100,000 ریال
RA15-25

20×12, 25×15, 30×18, 40×20

کفی مستطیل چوبی

60,000 ریال150,000 ریال
R15

R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40

کفی گرد چوبی

20,000 ریال250,000 ریال
۲۰۲۱۰۵۰۳_۰۸۵۶۳۰

.45, .46, 01, 02, 025, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

تریکو چیچک

650,000 ریال