تریکو بافی

فیلتر

IMG_20211227_172325

.45, .46, 01, 02, 025, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

تریکو چیچک

۷۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20210701_090744_760

بیضی 12*20 سانت, بیضی 15*25 سانت, بیضی 20*40 سانت, بیضی 30*18 سانت, قلب 10 سانت, قلب 15 سانت, قلب 20 سانت, کریر 30*60 سانت, گرد 10سانت, گرد 12سانت, گرد 15سانت, گرد 20سانت, گرد 25سانت, گرد 40سانت, گرد 8سانت, گرد30 سانت, گرد35 سانت, مربع 10 سانت, مربع 12 سانت, مربع 15 سانت, مربع 20 سانت, مربع 25 سانت, مربع 30 سانت, مربع 35 سانت, مربع 40 سانت, مستطیل 12*20 سانت, مستطیل 15*25 سانت, مستطیل 30*18 سانت, نیم دایره شفاف 15 سانت, نیم دایره شفاف 20 سانت

کفی پلکسی

۸۰,۰۰۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۰۰۱

001, 002, 003, 004, 005, 006, 01, 02, 03, 04, 05, 06

کفی جاقاشقی چوبی

۴۰,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال

کفی قلب چوبی

۳۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
coasters3

Coffee, TEA, آدم برفی, بابانوئل, بالرین, پاپیون, فرشته, فنجان, کاج کریسمس, لبخند, لبخند چشم قلبی

O15-25

15×7, 20×12, 25×15, 40×20

کفی بیضی چوبی

۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
RA15-25

20×12, 25×15, 30×18, 40×20

کفی مستطیل چوبی

۶۰,۰۰۰ ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال
R15

R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40

کفی گرد چوبی

۲۰,۰۰۰ ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال