زری دار

فیلتر

۲۰۲۲۱۰۳۰_۱۶۲۰۰۴

01 ( 916 ), 02 ( 915 ), 03 ( 903 ), 04 ( 901 ), 05 ( 908 ), 06 ( 914 ), 07 ( 906 ), 08 ( 904 ), 09 ( 912 ), 10 ( 913 ), 11 ( 905 ), 12 ( 902 ), 13 ( 911 )

منهتن ( زری دار )

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۱۰۱۳_۱۲۵۴۰۱

01 (9038 )( مشکی _ مشکی ), 02 ( 13284 )( مشکی _ نقره ای ), 03 ( 9034 )( مشکی _ هفت رنگ ), 04 (9004 )( مشکی _ طلایی ), 05 ( 14500 ), 06 ( 9856 ), 07 ( 9525 ), 08 ( 9362 ), 09 ( 9003 ), 10 ( 9352 ), 11 ( 9853 )

یارن آرت گلد

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۸۱۴_۱۷۴۲۱۶

101, 105 ( مشکی طلایی ), 107 ( مشکی نقره ای ), 128, 227 ( 020 ), 227 ( 025 ), 236

یارن آرت برایت (bright)

۷۰۰,۰۰۰ ریال