کفی چوبی

فیلتر

۲۰۲۰۱۰۲۰_۱۶۰۸۳۲

1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

کفی قلب چوبی

30,000 ریال140,000 ریال
coasters3

Coffee, TEA, آدم برفی, بابانوئل, بالرین, پاپیون, فرشته, فنجان, کاج کریسمس, لبخند, لبخند چشم قلبی

O15-25

15×7, 20×12, 25×15, 40×20

کفی بیضی چوبی

20,000 ریال100,000 ریال
RA15-25

20×12, 25×15, 30×18, 40×20

کفی مستطیل چوبی

60,000 ریال150,000 ریال
S15

S10, S15, S20, S25, S30, S35, S40, S8

کفی مربع چوبی

30,000 ریال240,000 ریال
R15

R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40

کفی گرد چوبی

20,000 ریال250,000 ریال